Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Delaktighet, demokrati och kollektivt och fördjupat lärande

2023-01-27

Inom ramen för skolprojektet har vi producerat en film som tar upp delar av hur Reggio Emilia-inspiration kan se ut i grundskolan. Elever, lärare och föräldrar har intervjuats om deras erfarenheter.

Genom att dela frågor, tankar och åsikter med varandra och för varandra, i ett kollektivt lärande, blir delaktigheten inte enbart till ett viktigt demokratiskt lärande utan också till själva förutsättningen för ett fördjupat lärande.  Fördjupat lärande, som har till syfte att utmana de vuxnas idéprocesser, är också ett av Reggio Emilia-inspirationens kännetecken, vilket den här filmen lyfter fram.  Här ser vi hur lärare reflekterar tillsammans över hur rum, möbler och material påverkar lärandet och hur de formulerar sina utmaningar och uppgifter till eleverna, och hur eleverna ser på detta.

Filmen är gjord på två av de skolor som deltagit i Reggio Emilia Institutets projekt under flera år.

Liljeforsskolan i Uppsala har elever från 6 år till 9 år och Fria Emilia i Boden har elever från 6 år till 16 år.

Miljön som den tredje pedagogen

Filmen lyfter fram exempel på vilken stor betydelse miljö och material har. Som den tredje pedagog man talar om i Reggio Emilia, vid sidan om lärarna och eleverna, och som hela tiden påverkar lärandeprocesserna. 

De hundra språken

Filmen visar vårt ställningstagande för att elever skall få möjlighet att utveckla sig i och genom många olika uttrycksformer, till sin fulla potential, och i ett samspel mellan dessa ”språk” för att kunna förbinda och skapa helheter i lärandet. En hundraspråklighet som innebär att de får möjlighet att se på alla frågor utifrån en mängd olika perspektiv.