Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Introduktion i pedagogisk dokumentation för dig med arabiska som modersmål Ny!

Föreläsningen vänder sig till förskollärare, barnskötare och personal med annan utbildning med arabiska som modersmål

925 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

Under detta tillfälle får du, som har arabiska som modersmål, en introduktion kring hur man kan förstå och använda sig av pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan.
Introduktionskvällen kommer att innehålla föreläsning av Hanan Qadan Rababah och gruppsamtal där både arabiska och svenska kommer att användas som språk.

I läroplan för förskolan står: Arbetslaget skall kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål. Arbetslaget skall följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar, åsikter” LPFÖ 18

Föreläsare: Hanan Qadan Rababah, utvecklingspedagog/språkutvecklare i Malmö Stad

Ort: Stockholm

Datum: den 1 oktober 2020

Tid: kl 18:00 - 21:00

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till programmet i Stockholm