Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Nästa fördjupningsseminarium i Reggio Emilia är framflyttat till februari 2022

- progettazione, ateljékultur, hundraspråklighet och organisation av förskolornas fördjupade arbetssätt

Utöver kurskostnad tillkommer en kostnad för researrangemang. Vi återkommer kring resevillkor och pris närmare avresa. För 2019 års fördjupningsseminarium kostade researrangemanget 6250 kr (flyg samt marktransport) och ombesörjes och faktureras separat genom samarbetande resebyrå.

Reggio Emilia Institutet arrangerar tillsammans med Reggio Children, en gång varannat år, ett fördjupningsseminarium i Reggio Emilia.

Reggio Children är ett internationellt centrum i staden Reggio Emilia i Italien, som startades 1994 för att försvara och främja barns rättigheter och potentialitet. Det skapades med avsikt att värdera och skydda Reggio Emilias förskolor och småbarnsförskolor, kända i Italien och över hela världen som Reggio Emilia approach ®


Fördjupningsseminariet är öppet för deltagare från de nordiska länderna som har genomgått Reggio Emilia institutets pedagogista-, ateljerista-, eller pedagogutbildning och som redan har fördjupade kunskaper om Reggio Emilia inspirerat arbete. Fördjupningsseminariet blir på detta sätt ett nordiskt möte, samtidigt som det är ett möte mellan Norden och Italien. 

Datum: Nästa fördjupningsseminarium i Reggio Emilia är framflyttat till februari 2022

Kurskostnad: 2019 års kurskostnad: 23 450 kr/exkl moms. Till detta tillkommer kostnad för researrangemang

Platstillgång: Begränsat antal platser.

Intresseanmälan: Du kan redan nu göra din intresseanmälan. (ej bindande)

Kurskostnad information: I priset för seminariet ingår del i dubbelrum i centralt belägna hotell med frukost, kursavgift till Reggio Children, samt försäkring på plats. Enkelrum går att få mot enkelrumstillägg.

Språk: Italienska. Kursen tolkas till svenska.

Nästa kurstillfälle är pga den pågående coronapandemin framflyttat till februari 2022.

Kursen kommer att ha fokus på progettazione, ateljékultur, hundraspråklighet och organisation av förskolornas fördjupade arbetssätt. Kursen innehåller föreläsningar, workshoppar, seminarier och besök ute i verksamheten på förskolor och småbarnsförskolor.

Där får deltagarna tillfälle att se och skugga verksamheten och följa hur pedagogerna och barnen utforskar, skapar och lär tillsammans.Deltagarna får genom samtal och arbete i mindre grupper med varandra och med sina italienska kollegor en fördjupad förståelse för och unik möjlighet att spegla sin verksamhet i Sverige och i Norden utifrån ovannämnda områden.

Det är nu möjligt att få medel, genom Erasmus +1, till våra seminarier i februari och maj 2021. Observera att det är verksamheten som kan göra denna stipendieansökan utifrån sitt projekts mål och inte den enskilda deltagaren.

Kontakta UHÄ (Universitet och Högskolerådet) för mer information om aktuella ansökningstider.

Längre ner på sidan hittar du en länk till mer information från UHÄ om Erasmus +1 och hur du söker.

 

Program för fördjupningsseminarium i Reggio Emilia den 10 - 15 mars 2019

Här hittar du mer information om Erasmus +1 och hur du söker:

Begränsat antal platser

 

För intresseanmälan, klicka på den röda rutan och gör din anmälan. Ej bindande.

Kurs- & allmän information, seminarier i Reggio Emilia

Jessica Fällgren

Telefon: 08-619 45 50 (växel) och 08-619 45 51 (direkt)

jessica.fallgren@reggioemilia.se