Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Sommarsymposium: Lyssnandets pedagogik och pedagogisk dokumentation, 14 – 16 juni 2023

5945 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

I många år har Lyssnandets pedagogik och Pedagogisk dokumentation varit centrala begrepp i det Reggio Emilia-inspirerade arbetet i förskolan. Begrepp som syftar på särskilda värden och kvaliteter i arbetssätt och förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn. Årets Sommarsymposium återvänder till begreppen, griper tag i vad de egentligen handlade om, vad de betyder idag och hur de kan vara viktiga också framöver.

Pedagogisk dokumentation är en reflekterande och dekonstruerande praktik. Genom observationer och dokumentationer i exempelvis text, bild och film kan pedagoger och barn tolka, analysera och reflektera över händelser, aktiviteter och undervisningssituationer i förskolan.

Att arbeta med pedagogisk dokumentation är centralt i det som kommit att kallas lyssnandets pedagogik. Det är en pedagogik som ursprungligen formulerades i Reggio Emilia efter andra världskriget slut, som en metafor för viljan att skapa motkraft till det nyss genomlevda krigets förtryck. Lyssnandet skulle rusta barn att bli trygga och handlingskraftiga, uppfinningsrika och kreativa medmänniskor i en oförutsägbar framtid.

Lyssnandets pedagogik kom också hit till Sverige, även om motkraften här riktades mot annat än krig och förtryck. Begreppet och fenomenet lyssnandets pedagogik har framför allt kommit att förknippas med boken med samma namn som utkom första gången 2005 och har alltsedan dess varit betydelsefull för förskolans pedagoger, förskollärarutbildningen och förskoleforskningen.

År 2020 utsågs Ann Åberg till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Med anledning av det utkom den vetenskapliga tidskriften Nordisk Barnehageforskning med ett temanummer om lyssnandets pedagogik i december 2022, under redaktörskap av Hillevi Lenz Taguchi, Camilla Eline Andersen och Lena Aronsson. Till sommaren 2023 utkommer antologin, ”Lyssnandets pedagogik i samtiden och för framtiden”, med samma redaktörer. Flera av de svenska och norska forskare, lärarutbildare och pedagoger som skriver i boken föreläser under sommarsymposiet.

Välkommen!

Slide, OMMARSYMPOSIET 2023 Artwork2

Föreläsare: Johanna Appelqvist, förskollärare, Lena Aronsson, universitetslektor och fil.dr. i förskoledidaktik, Lovisa Gustafsson, förskollärare, Fia Hedin, pedagogista, John Michel Kaneko, doktorand, Tarja Karlsson Häikiö, professor, Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan, Pernilla Mårtensson, adjunkt, Nina Odegard, docent, Anna Palmer, universitetslektor, docent, Teresa Elkin Postila, fil.dr., lektor, Greger Rösnes, pedagogista och VD vid Reggio Emilia Institutet samt Gittel Strassman, ateljerista

Ort: Stockholm

Datum: 14-16 juni 2023

Tid:

Ingår i priset: Lunch

Program Sommarsymposium 2023

DAG 1, 14 juni, 8.30 – 16.15

Inledning: Lyssnandets pedagogik och pedagogisk dokumentation – samt vikten av syltburkar

Lena Aronson universitetslektor i förskoledidaktik, Greger Rösnes VD Reggio Emilia Institutet, vilka även agerar moderatorer under samtliga dagar. 

Polyfoni i process

Om vad ett omtänkande av lyssnandets pedagogik kan innebära och hur processarbete kan bidra till att fördjupa pedagogisk miljö, tänkande och handling.

Nina Odegard, docent vid Universitetet i Söröst, Norge

Lyssnande och relationsskapande dans med förskolans yngsta barn. Ett kroppsligt estetiskt lyssnande i praktiken

Dans, kroppslighet och rörelse kan förstås som barns första språk och kommunikationsform. Arbetet med pedagogisk dokumentation kan berikas av teori och metod om dans, rörelse och kroppslig kommunikation. Föreläsningen visar exempel ur ett sensoriskt dans- och rörelseutforskande på en ettårsavdelning med ett Reggio Emilia-inspirerade arbetssätt.

Lovisa Gustafsson, licentiat i förskoledidaktik och förskollärare med specialisering i skapande dans på Katarina Västra förskola i Stockholm

Nyfikenhet för lärande

John Michel Kaneko, doktorand vid Stockholms universitet

Ett lyssnande-berättande i och om omvärlden, nutiden och framtiden

Anna Palmer, docent i Förskoledidaktik, lektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

 

DAG 2, 15 juni, 9.00 – 16.15

Pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia idag

Alessia Forghieri, pedagogista i samordningsteamet för Reggio Emilias kommunala förskolor och småbarnsförskor. Hon har tidigare arbetat som lärare på flera olika förskolor och småbarnsförskolor i Reggio Emilia. 

Inte en utan många: multiplicitet som professionalitet

Att arbeta i och med multiplicitet i en värld av mångfaldiga verkligheter. Tiden för ett förhållningssätt och ett gemensamt arbetssätt är förbi. Den enda gemenskapen är mångfald och multiplicitet. Om förskolans behov av multipla didaktiska metoder, strategier, teorier och förhållningssätt i arbetet med multipla barn, pedagoger och grupper.

Hillevi Lenz Taguchi, professor i pedagogik och barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan. Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Språk, kameran, Ali och pedagogisk dokumentation

Meningsfullhet som språkgrund och hur vi tolkar barns språk och konsekvenser av det. 

Sofia Hedin, pedagogista i Linköping och medlem i Reggio Emilia Institutets styrelse

Pedagogisk dokumentation PÅ RIKTIGT VIKTIGT! 

Den pedagogiska dokumentationens roll i ett undersökande projekterande arbete där ett gäng förskolebarn utforskar av mångfalden på ängen nära sin förskola. Fokuset ligger både på barnen och hur den pedagogiska dokumentationen och reflektionen blir viktig för de didaktiska val som pedagogerna gör.

Johanna Appelqvist, förskollärare, pedagogista och författare

DAG 3, 16 juni, 8.30 – 15.30

”Olikhet blir lärandets drivkraft” – om hundraspråklighet som en metafor för demokrati och inkludering

Hundraspråklighet som en metafor för demokrati och inkludering och arbetet att på olika sätt stärka barn/elever och pedagoger/lärare i förskolan, skolan och genom lärarutbildning under 20 års tid.

Tarja Karlsson Häikiö, fd atelierista och professor visuell och materiell kultur, Göteborgs universitet

Pernilla Mårtensson, pedagogista, och fd grundskollärare och adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet

Inomhuset är oändligt – titta torget! 

Förskolans utbildningsverksamhet och vardag består av både planerade och oplanerade händelser, situationer och tillfällen. Här uppmärksammas de oplanerade och till synes oansenliga händelserna i barns skapande och lek. Torget, en gemensam yta i förskolan, utgör föreläsningens nav. Grunden för inredning och urval av de material som ordnats i rummet beskriver förutsättningar för barnens egna uttryck och upptäckter. Som en viktig del av dagens och morgondagens lyssnandets pedagogik argumenteras för förmågan att se, organisera och förvalta förskolans vardag med en beredskap för det oväntade.

Gittel Strassman, ateljerista i Södertälje

Barn som kännare, spekulativa fabulationer och vatten 

Anna Palmer, docent i Förskoledidaktik

Teresa Elkin Postila, lektor vid Stockholms universitet

För att anmäla dig, lägg i kundvagn.

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt