Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Konstruktion, teknik och poetiska uttryck, 8-9 april 2024 Ny!

3860 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

En två dagars kurs i Reggio Emilia Institutets ateljé där vi undersöker olika tekniker för att fördjupa arbetet med bygg och konstruktion i förskolan. Vi använder både fysiska material och digitala tekniker. Vi tar inspiration från samtida konst och arkitektur för att förfina rumsliga och expressiva kvalitéer.
”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.”

ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18

Konstruktion, Teknik...Slide

Kursledare: Karin Brandt Weiss, ateljerista och Karin Furness, bildlärare och konstnär inom textil skulptur samt författare till boken Formulera

Ort: Stockholm

Datum: 8–9 april 2024

Tid: kl 09:00 - 16:00

Övrig information: Begränsat deltagarantal

Reggio Emilia Institutet erbjuder öppna workshoppar i vår ateljé på Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Syftet är att utveckla arbetet med hundraspråklighet i förskolan.

Begränsat deltagarantal.

För att anmäla till workshoppen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till programmet analogt