Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Digitalitet i förskolan – inte en fråga kring OM utan HUR och VARFÖR, 22 januari 2024 Ny!

Workshop och föreläsning i Reggio Emilia Institutets ateljé, kl 16-20, begränsat antal deltagare

1750 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Barn föds in i och växer upp i en digital värld. Därför är det viktigt att de får möta och använda digitala verktyg i förskolan – inte i form av konsumtion utan att de i stället får möjlighet att vara producenter i sitt eget lärande. Vi behöver erbjuda en förskola där de digitala verktygen är en del av ett undersökande och av att vidga våra kunskaper, våra tankar, vår förståelse och vår kreativitet. 

Fokuset i denna fortbildning ligger på de digitala verktygen i relation till förskolans viktiga värden och praktik. Digitaliseringen behöver kroka arm i och förenas med värden och världen så att det blir på ”riktigt viktigt”. Vi kommer koncentrera oss på HÖRA, GÖRA, PRÖVA och TÄNKA med exempel från förskolans praktik, och med workshoppar där syftet är att få pröva olika digitala verktyg och samtidigt erfara hur en och samma fråga kan undersökas på en mängd olika sätt.  

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.”   ur Lpfö-18

Till denna föreläsning/workshop har vi bjudit skolminister Lotta Edholm och arbetsmarknadsminister Johan Persson. Vi hoppas att de kommer och får nya perspektiv på digitala verktyg.

  • Digitalitet I Förskolan – porträttbild SOFIA & KARIN, 22 Jan. 2024
  • Digitalitet I Forskolan Bild, Slide

Workshopledare och föreläsare: Karin Gandini, grafisk formgivare och idéutvecklare, och Sofia Hedin, pedagogiska i Ryd, Linköping

Ort: Emilia Institutets ateljé, Stockholm

Datum: 22 januari, 2024

Tid: kl: 16.00 - 20.00

Reggio Emilia Institutet erbjuder öppna workshoppar i vår ateljé på Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Syftet är att utveckla arbetet med hundraspråklighet i förskolan.

Begränsat deltagarantal.

För att anmäla till workshoppen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till programmet analogt