Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Två föreläsningar om Digitalt Meningsskapande i förskolan - boka med mängdrabatt Ny!

Anmäl er till båda och få 100 kr i mängdrabatt

1725 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

Under hösten 2020 och våren 2021 genomför Reggio Emilia Institutet två föreläsningar i Malmö om digitalt meningsskapande. Föreläsningarna vänder sig till pedagoger som vill utveckla sitt arbete med digitala och analoga verktyg i förskolan

Anmäl till båda föreläsningarna och få 100 kr i mängdrabatt

den 10 november 2020 kl 17:30 - 20:30
DIGITALT MENINGSSKAPANDE - ATT ANVÄNDA DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLANS VERKSAMHET
En föreläsning om hur digitala uttryck och verktyg kan integreras i en förskolas vardag. Det digitala som ett verktyg för barn som stödjer, fördjupar och utmanar lek, utforskande och lärande. En likvärdig men inte likadan verksamhet där barn och pedagoger får vara subjekt och medkonstruktörer i sin egen utveckling tillsammans med andra.
Föreläsningen beskriver en process av ett uforskande med digitala verktyg med exempel från Haninge kommuns förskolor, i den centrala ateljén och på avdelningarna på förskolorna.

FÖRELÄSARE: Maria Pelle-Bäck, central aterljerista Haninge kommun, föreläsare för Reggio Emilia Institutet och medförfattare i boken Digitalt meningsskapande (Lärarförlaget)

den 15 februari 2021 kl 17:30 - 20:30
DIGITALT MENINGSSKAPANDE I FÖRSKOLAN - NÄR DET OMÖJLIGA BLIR MÖJLIGT
En föreläsning om digitala och analoga möten i förskolan. Om barn som utforskar i sin vardag på förskolan och i sin närmiljön, där digitala verktyg används likt hundraspråkliga material och verktyg. Likt kolkritan, penseln och annat material som barn har möjlighet att undersöka sin omvärld med ska även digitala verktyg och miljöer finnas tillgängliga. Barn i förskolan har rätt till rika lärmiljöer, material och verktyg, då behöver de möta mycket nyfikna pedagoger!
Exempel från S:t Jörgens och Wieselgrens förskolor i Helsingborgs stad.

FÖRELÄSARE: Emma Lewis, ateljerista på S:t Jörgens och Wieselgrens förskolor i Helsingborg. En av Reggio Emilia Institutets föreläsare och medförfattare i boken Digitalt meningsskapande i förskolan (Lärarförlaget) och Att skapa språk och mening. Litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass. (Studentlitteratur)

Föreläsare: Maria Pellebäck, central ateljerista Haninge kommun, Stockholm och Emma Lewis, ateljerista på S:t Jörgens och Wieselgrens förskolor i Helsingborg. Båda är föreläsare för Reggio Emilia Institutet och medförfattare till boken Digitalt meningsskapande i förskolan (Lärarförlaget) Emma Lewis har även varit medförfattare i boken att skapa språk och mening, litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass (Studentlitteratur)

Ort: Malmö

Datum: den 10 november 2020 samt den 15 februari 2021

Tid: Båda föreläsningarna äger rum kl 17.30 - 20:30

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Här kan du köpa boken Digitalt meningsskapande i Förskolan. Red E. Kyrk Seger. (Lärarförlaget)

Modern Barndom recenserar Digitalt meningsskapande i förskolan