Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Om ateljekultur och läroplanen - det är i de små detaljerna det händer Ny!

Seminarie

629 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Barnen på förskolan ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter.

Ateljeristans uppgift blir att synliggöra dessa aspekter så att ett tvärvetenskapligt, projekterande förhållningssätt uppstår, där barnens egna erfarenheter, behov och intresse står i centrum.

Om hur ateljékultur på förskolan, kan bidra till koncentration, nyfikenhet och glädje och i förlängningen även ett bättre samhälle.

Föreläsare: Annika Persson Åkeblom, konstnär och under många år en av kursledarna för Reggio Emilia Institutets aterljeristautbildning

Ort: genomförs digitalt

Datum: den 24 november 2020

Tid: kl 15:00 - 17:30

ALLA våra föreläsningar är nu tillgängliga digitalt runt om i hela landet.

Föreläsningar kommer att genomföras digitalt – live – via Teams eller Zoom. Priserna på föreläsningarna är sänkta med 15 procent och tiderna är justerade.  Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är föranmälda som kommer att släppas in på föreläsningen. Anmäler du flera platser så måste var och en ha en unik e-postadress.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

Reggio Emilia Institutet erbjuder under hösten ett seminarie som är riktat till er som redan har erfarenhet av att arbeta med Reggio Emilia-inspiration. Föreläsaren kommer utifrån sitt tema att stimulera till och öppna för en fördjupad diskussion om den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia och om synen på barn, kunskap och lärande i den svenska förskolan.

Seminariet ingår i Reggio Emilia Institutets pedagogsitautbildning och är öppet för alla intresserade.

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.