Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att leda och utveckla förskola - konferens i dialog Kvalitet, likvärdighet och ledarskap

konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag

2700 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

En konferens i dialog om att leda förskolans processer för att skapa en pedagogisk identitet som bygger på delaktighet och kollektiv reflektion.
Konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag.
Du får reflektera tillsammans med andra över ledarskapets specifika kvaliteter och hur olika de olika val vi gör som ledare kan utveckla förskolan på varierande sätt. Föreläsarna (förutom Peter Fredriksson) arbetar aktivt med förändringsarbete för ökad likvärdighet i förskolorna i sin kommun.
Det finns många perspektiv på ledarskap och vi behöver inte göra på samma sätt för att nå resultat.
Var med och berätta och lyssna till andra ledare för att bli stärkt i ditt uppdrag som ledare i förskolan.

Föreläsningar:

"Aktuellt i förskolan - i politiken och på Skolverket", Peter Fredriksson Generaldirektör Skolverket

"Den kompetenta organisationen - strategier för delaktighet och gemensam verksamhetsutveckling", Henrik Lindh, utbildningsdirektör Haninge

"Ledarskap i förändring, handlar det om mig?" Ingmarie Brockland, skolchef för förskolan, Sollentuna kommun

"Kvalitén i förskolan - går den att mäta?", Gunilla Bränn, verksamhetschef förskola och Anna Lena Flodberg utvecklingsledare förskola, Sigtuna kommun

Mellan varje föreläsning sker dialog i dialoggrupper med samtalsledare

Moderatorer: Ingmari Brockland, skolchef för förskolan Sollentuna kommun och Sonja Lundmark, ordförande för Reggio Emilia Institutet

Föreläsare: Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Henrik Lindh, utbildningsdirektör Haninge Kommun, Ingmari Brockland, skolchef för förskolan, Sollentuna kommun, Gunilla Bränn, verksmhetschef förskola och Anna-Lena Flodberg, utvecklingsledare förskola, Sigtuna kommun

Övrig information: Lunch ingår

Ort: Helsingborg

Datum: den 16 mars 2021

Tid: kl 8:30 - 17:00

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Inspirerande föreläsningar och bra dialoger som leddes på ett sätt som gav möjlighet att få insyn i andras berättelser och situationer. Erfarenheter kommer att skapas med mina kollegor imorgon...

Röst från ledarkonferensen "Att leda och utveckla förskola - konferens i dialog Kvalitet, Likvärdighet och Ledarskap" i Stockholm den 6 februari 2020

Till Programmet runt om i landet