Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Strategier för hållbara relationer tillsammans med de yngsta barnen, 11 oktober 2023

Föreläsning

840 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

En föreläsning som lyfter fram konkreta exempel på hur 1-2-åringar genomlever och praktiserar demokrati. 

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar…”  Lpfö 18

Föreläsningen handlar om de yngsta barnen men håller fokus på tankar som ligger bakom pedagogens didaktiska val och tankar om konflikthantering och rörelsekompetens som tar avstamp i hållbarhetsperspektiv. TILLSAMMANS, ett begrepp som är starkt kopplat till demokrati och hållbara relationer, används här på ett konkret och medvetet sätt. Det kommer att ges exempel på strategier som kan utveckla barnens förmågor att förhandla, bygga vänskap och gemenskap, men också att skapa tilltro och tillit till sin egen förmåga.

Det börjar med de yngsta!

Tidigare kursdeltagare:

"Jag tycker det är väldigt fint att märkvärdiggöra det till synes lilla i barnens görande, och att reflektera på djupet över de demokratiska processerna i vardagen." 

"Det man tror kan vara farligt för barnen kan vara det mest lärande för dem."

"Det var värdefullt att få sätta ord på och lyfta fram hur de yngsta barnen lever demokrati."

"Inspirerande föreläsning där pedagogens roll för barns möjlighet att få erfara demokrati på många olika sätt blev konkret och intressant."

Caroline Andersson Slide Hemsidan 1040X433

Föreläsare: Caroline Andersson, förskollärare på en yngstabarnavdelning, 1-2 år, i Stockholm.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 11 oktober 2023

Tid: Kl 17:30–20:00

De flesta av våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt