Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Reflektionens betydelse för fördjupad undervisning – från planeringstid till reflektionstid och tillbaka igen 6 december 2021

För verksamma pedagoger i förskolan som vill veta mer om hur kollegial reflektion ihop med strukturerad planering kan utveckla utbildningen och undervisningen i förskolan.

925 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

Lpfö 18: "Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet."

Vilka strategier behöver vi för att säkerställa det som läroplanen säger. Vilka stödverktyg behöver vi? Hur vi kan ta tillvara på våra dokumentationer från verksamheten och genom gemensam reflektion upptäcka mera?

Föreläsningen fördjupar olika begrepp såsom reflektionsstruktur för kollegialt lärande och kunskapsutveckling, pedagogisk dokumentation i relation till dokumentation och fördjupad undervisning genom nyfikenhet och systematisk planering. Genom bikupor, observationer och gemensamma reflektioner ges konkreta exempel att använda i vardagen på förskolan.

Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby är två av författarna till boken "Pedagogisk dokumentation, utvecklas och lära tillsammans, som våren 2020 kom i nyutgåva uppdaterad efter Lpfö18 och med två nya kapitel, ett om pedagogisk dokumentation i relation till begreppen utbildning och undervisning och ett kapitel om pedagogisk dokumentation i relation till övergångar och samverkan med skolan.

 

 

Föreläsare: Gunilla Essén, pedagogista i Sigtuna Kommun och Leicy Olsborn Björby, konstnär och ateljerista i Västerås stad. Tillsammans har de skrivit boken "Pedagogisk dokumentation, Utvecklas och lära tillsammans (Natur och Kultur) som våren 2020 kom i nyutgåva med nyskrivna kapitel om pedagogisk dokumentation i relation till begreppen utbildning och undervisning och om pedagogisk dokumentation i relation till övergångar och samverkan med skolan.

Ort: genomförs digitalt

Datum: 6 december 2021

Tid: Kl 17:30 - 20:00

ALLA våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningar kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum. Undantag är till exempel våra dialogkonferenser där man behöver anmäla sig senast 2 veckor innan konferensen.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

I pedagogisk dokumentation bjuder de på både insikter och engagemang och ger ett stort stöd till de pedagoger och arbetslag som vill prova på ett arbetssätt som har sin grund i det gemensamma utforskandet. Den nya upplagan är reviderad enligt den nya läroplanen och har fått två nya kapitel som bland annat ställer sig i relation till undervisningsbegreppet. /.../ Helhetsbetyg: 5

Bibliotekstjänst BTJ-häftet nr 7, 2020

Här kan du beställa ett exemplar av Pedagogisk dokumentation

Läs mer – Modern Barndom recenserar Pedagogisk dokumentation, Utvecklas och lära tillsammans

Till Programmet digitalt