Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Reflektion för lärande, utveckling och glädje, 9 maj 2023

Reflektionens olika syften

840 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

"Reflektion är en viktig del i lärande, och reflektion och lärande är intimt sammanlänkade. I vetenskapliga sammanhang definieras reflektion som en målinriktad tankeverksamhet, genomförd med någon form av systematik som inte är tillfällig utan pågår under en viss tid.” (Constanta Olteanu)

I förskolan kan vi använda oss av reflektionen utifrån olika syften. Vi kan reflektera tillsammans med barnen för att komma närmare deras tolkningar och upplevelser av vår utbildning och undervisning. Vi kan reflektera tillsammans med kollegor för att granska, vrida och vända på våra, ibland, föregivet tagna tolkningar. Vi kan reflektera fördjupat med fokus på en särskild aktivitet, ett särskilt moment i vår utbildning och undervisning för att upptäcka nya perspektiv. Vi kan reflektera kring helhet och detaljer, upplevelser och tolkningar, observationer och dokumentationer.

”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande…” LPFÖ 2018

Det handlar om att skapa förutsättningar och göra förberedelser så att reflektionen blir betydelsefull och användbar i alla delar.

Unknown 1 (1)

Föreläsare: Leicy Olsborn Björby, konstnär och ateljerista samt Gunilla Essén, författare och pedagogista.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 9 maj 2023

Tid: Kl 17:30 - 20:00

De flesta av våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt