Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Miljön som en hållbar tredje pedagog den 4 maj 2021

– en fördjupningsföreläsning om pedagogiska miljöer för verksamma pedagoger inom förskolan

786 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

En fördjupningsföreläsning om pedagogiska miljöer för verksamma pedagoger inom förskolan.

Den pedagogiska miljön påverkar direkt vad som är möjligt för barnen att samlas kring på förskolan. Det är förskolans uppgift att stödja barns olika sätt att lära och låta deras hypoteser och tankar om världen möta andras.

En föreläsning om att bygga pedagogiska miljöer som är solidariska med gruppens gemensamma lärande och varje barns unika subjektiva lärande, där variation av uttryck och material, tid, tempo och genomtänkt organisation blir viktiga byggstenar. Där en analog och digital miljö tillsammans med lyssnande pedagoger arbetar för att skapa demokratiska, estetiska och ekologiska sammanhang för barnen.

I Haninge kommuns kommunala förskolor pågår sedan flera år ett utvecklingsarbete där man satt förstoringsglaset och den kritiska blicken på den barndom som barnen möter i förskolan varje dag. Den pedagogiska miljön påverkar direkt vad som är möjligt för barnen att samlas kring på förskolan och finns därför alltid med som en viktig fråga i pedagogernas reflektion och samtal.

Ur Förskolans läroplan § 1:

"Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation"

Föreläsare: Lovisa Sköldefors, central pedagogista och Maria Pelle-Bäck, central ateljerista Haninge Kommun

Ort: genomförs digitalt

Datum: den 4 maj 2021

Tid: kl: 17:30 - 20:00

ALLA våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningar kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Priserna på föreläsningarna är sänkta med 15 procent och tiderna är justerade. Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag sju dagar innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt