Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Lekfulla berättelser – där individen och gruppen möts i ett ömsesidigt meningsskapande 11 maj 2021

Föreläsningar och kurser

629 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Föreläsningen utgår från ett helt års arbete på förskolorna Bikupan, Fröhuset och Guldkusten i Östersund. Ett arbete tillsammans med barn och familjer och med en omsorgsfull systematik genomsyrad av värden. Då den nya läroplanen har lyft fram begreppet undervisning, och då förskolornas kunskapssyn inte skiljer på lärande och lek har det utmanat efterlevandet i praktiken. Föreläsningen innehåller konkreta exempel från förskolornas verksamhet med lekfullhet och förundran som utgångspunkt.

Föreläsare: Agneta Atleström, pedagogista och förskolechef Fröhuset och Guldkustens förskolor och Maria Hedberg, pedagogista och förskolechef Bikupans förskola, Östersund

Ort: genomförs digitalt

Datum: den 11 maj 2021

Tid: Kl 17:30 - 20:00

ALLA våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningar kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Priserna på föreläsningarna är sänkta med 15 procent och tiderna är justerade. Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

För att anmäla till föreläsningen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag sju dagar innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Läs mer på Modern Barndoms hemsida om

Beställa böcker

Till Programmet digitalt