Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Krigslekens estetiska dimensioner 27 oktober 2022

föreläsning

740 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Det är vanligt att krigslekar totalförbjuds i skolor och förskolor och barn som leker dessa lekar blir ofta bemötta med misstänksamhet, ointresse och aggression av både föräldrar och pedagoger. Men finns det något som går förlorat om vi så ensidigt dömer ut dessa lekar?

Tidigare forskning har lyft både positiva och negativa effekter av krigslek i relation till små barns aggressiva beteenden. I en ny avhandling, av Ebba Theorell undersöks och analyseras däremot vilka estetiska dimensioner som kommer till uttryck i små barns krigslek.

Denna föreläsning tar sin utgångspunkt i avhandlingens resultat som relaterar till didaktiska och estetiska områden, med ett särskilt fokus på rörelse. Avhandlingens empiri involverar barn mellan tre och nio år. Föreläsningen vänder sig både till föräldrar, pedagoger i förskolan och pedagoger i skolans första år.

För den som är nyfiken finns avhandlingen att läsa i sin helhet. Reggio Emilia Institutet har låtit trycka upp en mindre upplaga som finns att beställa hos oss. Den finns också att ladda ner gratis som pdf-fil. Du hittar länkar till båda alternativen längre ned på denna sida.

Ebba Theorell är doktor och adjunkt på Stockholms universitet, och ateljerista som tidigare har hållit i Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning.

 

Tidigare deltagare: "Fantastiska tankevurpor för mig. Hur poetisk en krigslek kan bli om man ser den ur andra perspektiv.", "Ett stort Tack Ebba för en intressant och väldigt aktuell föreläsning!"
   
   

Avhandlingen finns att beställa här:

https://www.reggioemilia.se/litteratur/bocker-pa-svenska/bocker-pa-svenska/kraft-form-transformationer-om-kinestetisk-musikalitet-och-kroppsvarldande-i-pojkars-krigslek/

  • Krigslekens Estetiska Dimensioner 17 Mars 2022 Slide1 1040X433
  • Krigslekens Estetiska Dimensioner 17 Mars 2022 Slide2 1040X433
  • Ebba Theorell 1040X433 Slide Hemsidan

Föreläsare: Ebba Theorell är doktor och adjunkt på Stockholms universitet, och ateljerista som tidigare har hållit i Reggio Emilia Institutets ateljeristautbildning.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 27 oktober 2022

Tid: Kl 17:30 - 20:00

De flesta av våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Läs mer – Ebba Theorells doktorsavhandling "Kraft, form, transformationer : Om kinestetisk musikalitet och kroppsvärldande i pojkars krigslek"

Till Programmet digitalt