Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Förskolan som en demokratisk mötesplats – en digital dialogkonferens

Konferensen är framskjuten till i höst

1900 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan och skolan skall vara en demokratisk praktik för såväl barn och unga som för samhället runtomkring.  

Läroplanen för förskolan är mycket tydlig med det demokratiska uppdraget. ”Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund.”

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.”

Arbetslagen skall ”visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet." Ur Lpfö 2018.

Denna konferens ger olika berättelser om hur förskolor kan vara demokratiska mötesplatser.

 

  • Förskolan Som En Demokratisk Mötesplats – En Digital Dialogkonferens 4 April 2022 Slide1 1040X433
  • Förskolan Som En Demokratisk Mötesplats – En Digital Dialogkonferens 4 April 2022 Slide2 1040X433

Föreläsare: Daniel Lindvall, doktor i sociologi och författare till böckerna Folkstyret i rädslans tid och Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid. Forskare vid Uppsala universitet. Lovisa Sköldefors, central Pedagogista i Haninge kommun. Hanan Qadan Rababah språkutvecklare i Malmö med bakgrund som specialpedagog. Sofia Hedin, pedagogista i Ryd, Linköping tillsammans med Linda Magdesjö, pedagogista i Motala. Maria Fabien, ateljerista på Katarina Västra förskola i Stockholm. Anne Wahlgren, förskollärare på förskolan Trollet i Kalmar. Caroline Andersson, förskollärare i Bromma, Stockholm. Harold Göthson, samhällsvetare och en av grundarna av Reggio Emilia Institutet.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: Konferensen är framskjuten till i höst

Tid: Kl 09:00 - 16:30

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

Konferensprogram:

Konferens äger rum mellan 9.00 och 16.30

8:30–09:00 Inregistrering 

9:00  Inledning av konferensens moderatorer Anna Söderström Ahrborn, pedagogista och Leicy Olsborn Björby, konstnär och ateljerista i Västerås.

Föreläsning "Vilja, lyssna och förhandla – strategier för demokrati", Caroline Andersson, förskollärare i Bromma, Stockholm.

Föreläsning "Hur säkerställer vi framtida generationers demokratiska rättigheter", Daniel Lindvall, doktor i sociologi och författare till böckerna Folkstyret i rädslans tid och Upphettning - Demokratin i klimatkrisens tid. Forskar på Uppsala universitet.

Ca 10:15, kort paus

Dialoggrupper

Föreläsning "Tillsammanshet - familjers delaktighet i en pedagogik för barns förmågor", Lovisa Sköldefors, central Pedagogista i Haninge kommun.

Föreläsning "Fylla mål med mening - om två helt olika områden, i samma stad, Linköping, men med gemensam värdegrund och projektidé", Sofia Hedin, pedagogista i Ryd, Linköping tillsammans med Linda Magdesjö, pedagogista i Motala.

12:00 - 12:45 Lunch

Föreläsning "Förskolan som en demokratisk mötesplats", Harold Göthson, samhällsvetare en av grundarna av Reggio Emilia Institutet.

Dialoggrupper

Föreläsning "Min bruna hand är också en hand -  Black Lives Matter på förskolan", Maria Fabien, ateljerista och Lovisa Gustafsson, förskollärare på Katarina Västra förskola i Stockholm.

Föreläsning "Barn med särskilda Rättigheter och demokratin i förskolan.", Hanan Qadan Rababah språkutvecklare i Malmö med bakgrund som specialpedagog.

Ca 14:50, kort paus

Föreläsning "När barnens röster tar plats utanför förskolan", Anne Wahlgren, förskollärare på förskolan Trollet i Kalmar.

Dialoggrupper

Ca 16:00–16.30 Konferensen avslutas av moderatorerna

Flera av våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.

Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Boken Förskolan som demokratisk mötesplats

Läs mer – recension i Modern Barndom