Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Familjers delaktighet i en pedagogik för barns förmågor och allas rätt till inkludering, 2 februari 2023 Ny!

– föreläsning

840 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Föreläsningen handlar om arbetet med att utveckla en kultur av utforskande och reflektion som innefattar samarbete mellan barn samt mellan barn och vuxna där lärandet som pågår förbinds med barnens familjer.

Vad skulle hända om de vuxna oftare skulle utgå från potential och förmågor hos dem som de möter? Föreläsarnas erfarenhet är att möten ofta startar i förutfattade meningar, fördomar och åsikter som tenderar att bygga upp murar och göra det knepigare att samarbeta och komma på smarta lösningar och idéer tillsammans. De ser att barn redan gör det här; barnen utgår från den andres förmågor och har höga förväntningar på dem de möter. Föreläsarna har också lärt sig själva mycket om hur viktigt det är att inkludera barn med särskilda rättigheter som har rätt att bli deltagare utifrån sina ingångar. Fokuset behöver vara att skapa en frihet för barnen där miljön och materialet stöttar all form av kommunikation och alla barns olika sätt att vara och tänka.

Könul Ismayilova, Helen Johansson och Lovisa Sköldefors Slide 1040X433 Hemsidan

Föreläsare: Könul Ismayilova - pedagog, Helen Johansson - ateljépedagog, Lovisa Sköldefors - central pedagogista, alla från Haninge kommun

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 2 februari 2023

Tid: Kl 17:30 - 20:00

De flesta av våra föreläsningar är nu tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Föreläsningen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom.

Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före föreläsningen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

Det är endast de som är anmälda som kommer att släppas in på föreläsningen.

OBS! VID BOKNING AV PLATS TILL DIGITAL FÖRELÄSNING/WORKSHOP GÄLLER EN PERSON PER BOKNING. ÄR NI FLERA SOM SKA DELTA BEHÖVER NI BOKA PLATS FÖR SAMTLIGA DELTAGARE.


Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in föreläsningen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt