Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Språk, makt och identitet – En dialogkonferens om språkutveckling 12 december 2022

genomförs digitalt – Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskola

2375 sek

Inkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilia Institutet bjuder in till en digital dialogkonferens om språk.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhällets runtomkring. 

Språk är makt, ett rikt språk öppnar nya vägar. Förskolan är en viktig arena när det gäller att tidigt stärka barnets språk- och identitetsutveckling. En konferens som vill skapa medvetenhet hos pedagoger för att tidigt kunna stöta och främja barnets språkande. 100-språklighet och estetiskt lärande som främjar språkutveckling. Vi kommer att lyfta teori och verksamhetsnära berättelser.

Moderator: Anna Söderström Ahrborn, ordförande Reggio Emilia Institutets Ekonomiska förening och vice ordförande för Reggio Emilia Institutet AB, pedagogista och ateljerista, samt Lovisa Sköldefors, pedagog och medarbetare i Reggio Emilia Institutet.

Konferensen sker i dialogform där föreläsningar blandas med tid i dialoggrupper som leds av våra samtalsledare.

Konferensprogrammet publiceras under hösten.

Anna Söderström Ahrborn Och Lovisa Sköldefors Slide Hemsidan 2 1040X433

Föreläsare: Leicy Olsborn Björby, författare, konstnär och ateljerista. Petra Petersen, fil. dr i pedagogik och universitetslektor. Per Dahlbeck, författare och förskoleutvecklare. Caroline Andersson, förskollärare i Bromma. Kerstin Lagrell, f.d. förskollärare och adjunkt på förskollärarprogrammet, Uppsala universitet. Hanan Qadan Rababah, språkutvecklare i Malmö stad.

Ort: genomförs digitalt

Datum: 12 december 2022

Tid: kl 09:00 - 17:00

Flera av våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.

Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt