Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Sommarsymposium: Lyssnandets pedagogik och pedagogisk dokumentation, 14 – 16 juni 2023

5945 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

I många år har Lyssnandets pedagogik och Pedagogisk dokumentation varit centrala begrepp i det Reggio Emilia-inspirerade arbetet i förskolan. Begrepp som syftar på särskilda värden och kvaliteter i arbetssätt och förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn. Årets Sommarsymposium återvänder till begreppen, griper tag i vad de egentligen handlade om, vad de betyder idag och hur de kan vara viktiga också framöver.

Pedagogisk dokumentation är en reflekterande och dekonstruerande praktik. Genom observationer och dokumentationer i exempelvis text, bild och film kan pedagoger och barn tolka, analysera och reflektera över händelser, aktiviteter och undervisningssituationer i förskolan.

Att arbeta med pedagogisk dokumentation är centralt i det som kommit att kallas lyssnandets pedagogik. Det är en pedagogik som ursprungligen formulerades i Reggio Emilia efter andra världskriget slut, som en metafor för viljan att skapa motkraft till det nyss genomlevda krigets förtryck. Lyssnandet skulle rusta barn att bli trygga och handlingskraftiga, uppfinningsrika och kreativa medmänniskor i en oförutsägbar framtid.

Lyssnandets pedagogik kom också hit till Sverige, även om motkraften här riktades mot annat än krig och förtryck. Begreppet och fenomenet lyssnandets pedagogik har framför allt kommit att förknippas med boken med samma namn som utkom första gången 2005 och har alltsedan dess varit betydelsefull för förskolans pedagoger, förskollärarutbildningen och förskoleforskningen.

År 2020 utsågs Ann Åberg till hedersdoktor vid Stockholms universitet. Med anledning av det utkom den vetenskapliga tidskriften Nordisk Barnehageforskning med ett temanummer om lyssnandets pedagogik i december 2022, under redaktörskap av Hillevi Lenz Taguchi, Camilla Eline Andersen och Lena Aronsson. Till sommaren 2023 utkommer antologin, ”Lyssnandets pedagogik i samtiden och för framtiden”, med samma redaktörer. Flera av de svenska och norska forskare, lärarutbildare och pedagoger som skriver i boken föreläser under sommarsymposiet.

Välkommen!

 

Programmet kommer att vara klart i mars.

Föreläsare:

Ort: Stockholm

Datum: 14-16 juni 2023

Tid:

Ingår i priset: Lunch

För att anmäla dig, lägg i kundvagn.

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.

Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.

Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet. Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt