Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Digital dialogkonferens om ett- och tvååringar 14 december 2021 Ny!

genomförs digitalt – Konferensen vänder sig till dig som arbetar i förskola

1680 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilia Institutet bjuder in till en digital dialogkonferens om förskolans allra yngsta, 1-2-åringarna.

En dialogkonferens med fokus på vardagen i förskolan, estetiska lärprocesser, ateljékultur och hundraspråklighet. En konferens om att bygga upp en spännande och pedagogisk vardag, som tar vara på de yngsta barnens begär och rätt att få utforska i sitt eget tempo.

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.” Lpfö-18

Ett- och tvååringar har rätt till att arbeta med estetiska uttrycksätt och ett undersökande av och med de 100 språken. Här är de allra yngsta barnen i fokus för det projektinriktade arbetet med pedagogisk dokumentation.

Konferensen sker i dialogform där föreläsningar blandas med tid i dialoggrupper som leds av våra samtalsledare.

Moderatorer: Anna Söderström Ahrborn och Lovisa Sköldefors.

Föreläsare: Maria Fabien, ateljerista i musik på Katarina Västra förskola i Stockholm. Elisabeth Tiger och Harriet Sjöblom, förskollärare på förskolan HallonEtt i Jönköping. Maria Löwdin-Ekman, pedagogista på förskolan Emilia i Västerås. Maria Kozlowska, förskollärare, ateljerista och pedagogisk ledare i Bagarmossens förskola och en av Reggio Emilia Institutets kursledare. Lovisa Gustafsson, licentiat i förskoledidaktik och förskollärare med de allra yngsta barnen i förskolan.

Ort: genomförs digitalt

Datum: 14 december 2021

Tid: kl 09:00 - 16:30

Konferensprogram:

08:15 – 09:00  Inregistrering

09:00 – 09:15 Inledning av konferensens moderatorer, Anna Söderström Ahrborn och Lovisa Sköldefors

09:15 – 10:00 Föreläsning ”De yngsta barnens kroppslighet och dansande i förskolan”, Lovisa Gustafsson, licentiat i förskoledidaktik och förskollärare med de allra yngsta barnen i förskolan.

10.10 – 10.55 Föreläsning ”Från sommaruppdrag till maneter – en projektberättelse från Parken (2-åringar) kring lek, lärande och tentakler”, Elisabeth Tiger och Harriet Sjöblom, förskollärare på förskolan HallonEtt i Jönköping.

11.05 – 11.30 Dialoggrupper

11:30 – 12:00 Föreläsning ”2 åringar, ljud och familjers inflytande”, Maria Löwdin-Ekman, pedagogista på förskolan Emilia i Västerås

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 – 13:45 Föreläsning ”Digitala 1–2 åringar”, Maria Fabien, ateljerista i musik på Katarina Västra förskola i Stockholm.

13:45 – 14:00 Paus

14:00 – 15:15 Föreläsning ”De yngsta barnen och estetiska läroprocesser i vardagen”, Maria Kozlowska, förskollärare, ateljerista och pedagogisk ledare i Bagarmossens förskola och en av Reggio Emilia Institutets kursledare.

15:15 – 16:00 Dialoggrupper

16:00 - 16:30 Avslutande samtal med moderatorer

Föreläsningar:

”De yngsta barnens kroppslighet och dansande i förskolan” En föreläsning om forskning och litteratur kring de yngsta barnens kroppslighet och dansande i förskolan vilken visar vad som händer när barn, en forskarstudent, danskonst, danspedagogik och filosofi möts i ett experimenterande med rum, musik och material i förskolans vardag. Här handlar det om att upptäcka kroppen, rummet och rörelsen genom de yngsta barnens lekar och undersökanden och om möjligheten att tillsammans utveckla och förändra tänkandet kring och görandet av dans, kropp och rörelse i förskolan. Lovisa Gustafsson, licentiat i förskoledidaktik och förskollärare med de allra yngsta barnen i förskolan.

”Från sommaruppdrag till maneter – en projektberättelse från Parken (2-åringar) kring lek, lärande och tentakler.” En berättelse om ett projekt där familjer, barn och förskollärare möts i lek och utforskande av maneters rörelser genom 100-språklighet och demokratiska processer. Elisabeth Tiger och Harriet Sjöblom, förskollärare på förskolan HallonEtt i Jönköping.

”2-åringar, ljud och familjers inflytande” En berättelse om hur barnen får syn på sina egna och varandras upptäckter tillsammans med familjerna.Maria Löwdin-Ekman, pedagogista på förskolan Emilia i Västerås.

”Digitala 1–2-åringar” Digitala verktyg är sedan länge en integrerad del av vardagen på Katarina Västra Förskola i Stockholm. De började med att introducera dem för de yngsta barnen, genom ett transdisciplinärt utforskande där de digitala verktygen fungerade som ett naturligt komplement och skapade variation till det dagliga arbetet. Idag är verktygen är ett kreativt dokumentations- och reflektionsverktyg av och med barnen, där betydelsen av att producera blir lika viktig som att konsumera. Med hjälp av film och foto får vi ta del av det utbud av digitala verktyg som förskolan använder sig av, kriterierna för urval och det pedagogiska förhållningssättet kring miljö och material. Maria Fabien, ateljerista i musik på Katarina Västra förskola i Stockholm.

”De yngsta barnen och estetiska läroprocesser i vardagen” Denna föreläsning, med exempel från en 100-språklig praktik, handlar om hur man kan skapa en rik miljö och meningsfulla sammanhang för ett- och tvååringar genom arrangemang eller erbjudanden där de yngsta barnen kan utforska olika material och fenomen. Maria Kozlowska, förskollärare, ateljerista och pedagogisk ledare i Bagarmossens förskola och en av Reggio Emilia Institutets kursledare.

Flera av våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.

Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum. Undantag är till exempel våra dialogkonferenser där man behöver anmäla sig senast 2 veckor innan konferensen.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt