Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Didaktik för en Hållbar Framtid genom påhittighet och handlingskraft – en konferens för förskolan 24 oktober 2022 Ny!

1900 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid. Pedagogiken får inte bli oföränderlig utan vi måste vara medvetna om att vi hela tiden måste tänka en gång till, reflektera och göra val. Som pedagoger behöver vi själva hitta modeller och aldrig förlora hoppet! En pedagog måste helt klart vara en optimist.”

Vea Vecchi till svenska pedagoger, september 2016

Förskolans och skolans viktigaste uppgift är och kommer att vara att inge hopp och framtidstro.

Detta är en konferens som vill visa förskolor som platser där barn, pedagoger och familjer kan använda sina kunskaper, sin nyfikenhet och sitt undersökande för att tillsammans, genom ett hållbart tänkande, agera för en hållbar framtid.

Se konferensprogram nedan.

Konferensen För Didaktik För En Hållbar Framtid – Slidebild Hemsida 1040X433

Föreläsare: Helle Klein, journalist, debattör och präst. Evelina Grenemark, pedagog och Lena Bäckström, pedagogista, Trädgårdens förskola i Piteå. Erik Andersson Tahlén, verksamhetsutvecklare och Maria El-Soudi, förskollärare som jobbar på Ringmurens förskola i Uppsala. Emma Lewis, ateljerista i S:t Jörgens och Tågaborgs förskolor, Miljana Vulovic, kock. Terese Kolm, projektpedagog och Åsa Rönnqvist, förskollärare och biträdande rektor på Barncompaniet i Boden. Linda Eliasson och Amelie Johansson, förskollärare i S:t Jörgens förskolor i Helsingborg. Johanna Larsson, barnskötare, Emelie Keding, förskollärare och slöjdlärare samt Cathrin Mallfors, förskollärare i Spira förskola i Luleå.

Moderatorer: Cecilia Caiman, forskare och lärar- och förskollärarutbildare inom naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Greger Rösnes, VD vid Reggio Emilia Institutet.

Ort: Genomförs digitalt

Datum: 24 oktober 2022

Tid: kl 09:00 - 16:30

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

Konferensprogram:

Konferensen äger rum 09.00 – 16.30.

Inledning av konferensens moderatorer: Cecilia Caiman, forskare och lärar- och förskollärarutbildare inom naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Greger Rösnes, VD vid Reggio Emilia Institutet.

Föreläsning "Demokrati och bildning", Helle Klein, journalist, debattör och präst.

Föreläsning "Hållbara barn, ett projekt om rörelseglädje, bejakande av rörelsebehov, hälsa för hållbar livsstil, etablerande av vanor att röra sig och att hitta sätt att röra sig som alla kan finna glädje i". Hur värnar vi våra relationer för en hållbar framtid? Barn triggas av spänning, det har vi sett i tidigare projekt, det glimrar till när barnen utmanar sig själva att göra det som är lite 'farligt', som kan jag lita på min kropp/underlaget/grenen jag hänger på? Vi tänker att det är viktigt att vi är i processer och inte blir resultatstyrda. Att vi intar en hållbar hållning och erbjuder material som skiljer sig från det som barnen har hemma. Vi arbetar huvudsakligen med social hållbarhet, genom att värna lekstyrka, språk och kommunikation, byggstenar för att träna och utveckla de sociala kompetenserna, mot en kollektiv hållning i denna vår individualistiska tidsanda". Evelina Grenemark, pedagog och Lena Bäckström, pedagogista, Trädgårdens förskola i Piteå

Föreläsning "Hur kan vi organisera för en lärande gemenskap – kulturer, kulturskapande och traditioner?". Den multikulturella almanackan har köpts in, men sen då? Hur kan vi arbeta med den? Yvonne och Eriks dragningar, att hänga upp andra kulturers likheter med det vi redan gör, inte det som blir olikt och exotiskt. Hur kan vi skapa hållbara relationer till det vi odlar, genom att spara fröer, kärnor, ta vara på kretsloppen och därigenom skapa nya relationer till samma odling. Här får vi möta en förskola som samarbetar med parkförvaltningen, om hur de odlar i parken, får sticklingar och får bidra till offentliga platser. Erik Andersson Tahlén, verksamhetsutvecklare och Maria El-Soudi, förskollärare som jobbar på Ringmurens förskola i Uppsala.

Föreläsning "Klimatsmart kock med siktet på en hoppfull och hållbar framtid". Emma Lewis, ateljerista i S:t Jörgens och Tågaborgs förskolor, möter kocken Miljana Vulovic i ett samtal om hennes långa arbete med hållbarhet i köket på Hamiltons förskola. Miljana berättar om sin outtröttliga och inspirerande kamp för en hållbar framtid genom lekfullhet, påhittighet och hoppfullhet!

12:00 – 13:00 Lunch

Föreläsning "Tänkvär(l)da berättelser för en hållbar framtid". En föreläsning om barns relation till omvärlden och hur de kan ges möjlighet att uttrycka sig genom berättelser. BarnCompaniet har under flera år arbetat med hållbarhet med utgångspunkt i odling och mat – och genom att låta barnen gå i relation med sin omvärld genom berättande, bland annat med digitala verktyg som appen My talking pet, Istop motion och film. Tillsammans har de kommit fram till alternativa handlingsvägar och gemensamma överenskommelser där deras hållbarhetsarbetet lett till hållbara relationer. Terese Kolm, projektpedagog och Åsa Rönnqvist, förskollärare och biträdande rektor på Barncompaniet i Boden

Föreläsning "Hur vi kan hitta hjälpsamheten i hopp!". ”Hållbara relationer för en hållbar framtid” är ett projekt på yngrebarnsavdelningen Nallen, där de undersökt olika rörelsebegrepp genom lek, 100-språklighet och reflektion tillsammans med barnen. Linda Eliasson och Amelie Johansson, förskollärare i S:t Jörgens förskolor i Helsingborg

Föreläsning "Jag, du och vi tillsammans i vår omvärld, ett projekterande om social hållbar framtid". Hur estetiken som experimenterande verktyg ger sammanhang i ett projekt där barn och pedagoger tillsammans har utforskat olika känsloyttringar i syfte att utveckla inneboende empatiska förmågor. Denna berättelse visar hur kreativa uttryckssätt blir till lustfyllda göranden, undersökanden, reflekteranden och läranden för barn i åldern 2–3 år. Projektet tog sin utgångspunkt i barnens sommaruppdrag, varefter de sedan arbetade projekterande för att stärka alla barns självkänsla, identitet och empati i relation till varandra och till deras omgivning. Johanna Larsson, barnskötare, Emelie Keding, förskollärare och slöjdlärare samt Cathrin Mallfors, förskollärare i Spira förskola i Luleå.

Föreläsning"Ekologins nyanser". En föreläsning som synliggör progressionen i ekologi- och hållbarhetsarbete och som visar förskollärarnas och pedagogernas betydande roll i undervisningen. Inspirerande exempel kommer att ges från förskolans ekologi- och hållbarhetsarbete liksom användbara verktyg inom förskoledidaktik, didaktik och didaktik för hållbar utveckling. Här kommer såväl teoretiska och didaktiska som praktiska kunskaper vävas samman. Cecilia Caiman, forskare och lärar- och förskollärarutbildare inom naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Ca 16:15 – 16:30 Moderatorerna avslutar konferensen. Plats för frågor och synpunkter.

Flera av våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.

Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

OBS: Till de flesta digitala arrangemang går det, i mån av plats, bra att anmäla sig ända fram till och med samma dag som arrangemanget äger rum.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Till Programmet digitalt