Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Att leda och utveckla förskola - konferens i dialog - pedagogik, organisation och ekonomi Ny!

genomförs digitalt - Konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag

2295 sek

Exkl. moms

Lägg i kundvagn

Reggio Emilia Institutet bjuder in till en ny konferens i dialog kring ledarskapet. Konferensen vänder sig till dig som ledare i förskolan som vill möta andra med liknande uppdrag.

Under konferensen fokuserar vi på ledarskapets tre hörnstenar, pedagogik, organisation och ekonomi. Syftet är att under dagen komma i dialog om att leda förskolans processer för att skapa en pedagogisk identitet som bygger på delaktighet och kollektiv reflektion. Du får reflektera tillsammans med andra över ledarskapets specifika kvaliteter och hur de olika val vi gör som ledare kan utveckla förskolan på varierande sätt för att nå resultat. Det finns många perspektiv på ledarskap och vi behöver inte göra på samma sätt för att nå resultat.

Mellan varje föreläsning sker dialog i dialoggrupper med samtalsledare.

Föreläsningar:

”Funktionellt delat ledarskap – vad kan det vara och vad kan det bli?”

Funktionellt delat ledarskap i förskola handlar ytterst om att skapa möjligheter för rektor att fokusera på det pedagogiska ledarskapet, det nationella uppdraget. Det handlar samtidigt om att ha bra strukturer och ordning i det kommunala uppdraget med ekonomi, arbetsmiljöarbete, lokaler och mer därtill. För detta ansvarar enhetschefen. Bägge funktionerna har ett delat ansvar och är likställda. Det vill säga ingen är chef över den andra. Föreläsningen berättar om den resa i funktionellt delat ledarskap som Huddinges kommunala förskolor är med om just nu.
Sanna Fritz, verksamhetschef förskola, Huddinge

”Din lön – Din delaktighet”

En föreläsning, utifrån tre års erfarenheter, om medarbetarsamtal och lönesamtal med tillit, mod och kunskap som leder medarbetare till ett hållbart yrkesliv och självledarskap. Det handlar om en helt transparant process i dialog mellan medarbetare och rektor utifrån tydliga mål – både individuella och för verksamheten – som ett sätt att öka medarbetarens engagemang och ansvarstagande över att styra sin egen utveckling.
Marianne Björklund-Persson, rektor för Maria Park och Flohem förskolor i Helsingborg

”Pedagogik, organisation och ekonomi”

Föreläsningen ger ett internationellt perspektiv, från Reggio Emilia, om hur kan man skapa och arbeta med en organisation som stödjer den önskade pedagogiken.
Christian Fabbi, President of the Reggio Emilia municipal preschools och IBE UNESCO Senior Fellow in Early Childhood Care and Education

En till föreläsare tillkommer.

Moderatorer: Ingmari Brockland, skolchef för förskolan Sollentuna kommun och Sonja Lundmark, ordförande för Reggio Emilia Institutet

 

Föreläsare: Christian Fabbi, President of the Reggio Emilia municipal preschools och IBE UNESCO Senior Fellow in Early Childhood Care and Education, Sanna Fritz verksamhetschef förskola Huddinge kommun, Marianne Björklund-Persson, rektor i Helsingborg. Fler tillkommer allt eftersom de blir klara.

Övrig information: föreläsningar på svenska och engelska

Ort: genomförs digitalt

Datum: den 2 februari 2021

Tid: kl 8:30 - 16:30

Våra konferenser är nu digitala och tillgängliga för alla, oavsett var man befinner sig.


Konferensen kommer att genomföras digitalt – live – via Zoom. Den kommer innehålla både föreläsningar och reflektionsgrupper med samtalsledare.

Då konferensen innehåller reflektionsgrupper genom så kallade ”breakout-rooms” måste varje deltagare sitta vid en egen dator. Vi måste ha en unik e-postadress till varje deltagare, som också måste ha ett registrerat Zoom-konto.

Det är inte tillåtet att fotografera eller spela in konferensen.

Priset på konferensen är sänkt med 15 procent. Du anmäler dig genom att lägga i kundvagnen. I inbjudan, som kommer två veckor före konferensen via mejl, får du länken och instruktionen för hur du loggar in.

 

För att anmäla till konferensen, lägg i kundvagn

OBS: Sista anmälningsdag två veckor innan respektive arrangemang.


Anmälan är bindande. Vid avbokning 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 procent av utbildningsavgiften. Vid sjukdom/förhinder går det dock bra att överlåta kursplatsen till annan person på samma arbetsplats/enhet.


Reggio Emilia Institutet förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.
Institutet har också rätt att ställa in program. Om så är fallet återbetalas hela kursavgiften.

Inspirerande föreläsningar och bra dialoger som leddes på ett sätt som gav möjlighet att få insyn i andras berättelser och situationer. Erfarenheter kommer att skapas med mina kollegor imorgon...

Röst från ledarkonferensen "Att leda och utveckla förskola - konferens i dialog Kvalitet, Likvärdighet och Ledarskap" i Stockholm den 6 februari 2020

Till Programmet digitalt