Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Vår vision

2023-01-27

Reggio Emilia Institutet ska vara en mötesplats för välkomnande och lyssnande. Där ska vi ta tillvara och skapa engagemang och förbindelser för alla som vill undersöka och verka för hur barn och ungas potentialer och rättigheter kan bidra till ett demokratiskt världsmedborgarskap som en rättighet för alla.

Vi ska vara ett sammanhang som förbinder olika kompetenser och verksamheter utifrån idén om ett kooperativt lärande genom ett kollektivt experimenterande. Ett lärande i ständig rörelse byggt på utforskande och delaktighet i dialog, såväl lokalt, nationellt som internationellt.

Vi tar vår utgångspunkt i den nordiska traditionen av respekt för barn och unga. En tradition som är i överensstämmelse med den hoppfulla syn på unga medborgares förmåga och rätt, som praktiseras och utvecklas på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia, Italien. Vi delar deras mod att utmana dualismen, som särskiljer kropp och själ, verklighet och fantasi, natur och kultur, tanke och känsla, kunskap och värde. Vi ser det ömsesidiga beroendets och de hundra språkens perspektivs styrka att förbinda och sätta lärandet i rörelse.

Vi ska ta tillvara barns och ungas ekologiska känslighet och verka för förskolans och skolans ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för hållbara relationer och omsorg om hela det ekologiska systemet.

De begrepp vi väljer att ge ett värde, genom att kritiskt granska och utforska i en politisk, yrkesmässig och medborgerlig praktik är:

  • Delaktighet
  • Demokrati
  • Lyssnande
  • Lärande
  • Meningsskapande och meningsfullhet
  • Olikhet
  • Solidaritet
  • Subjektivitet
  • Kreativitet
  • Hållbarhet

Vi har valt begreppen därför att vi ser dem som ledstjärnor i utvecklandet av en demokrati och en delaktighetskultur.

 

Denna vision ligger from 2013-01-01 till grund för hela organisationens arbete, både inom föreningen och inom aktiebolaget. En revidering gjordes och presenterades för medlemmarna på medlemsdagarna i Östersund 2016.