Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Med hopp om fred

2022-06-08

 

Det som nu sker i Ukraina har återigen aktualiserat vikten av att vi, oavsett var vi finns i världen, tar ställning för alla barns rättigheter. Alla barn ska ha rätt att leva ett liv fyllt med hopp, lek och utbildning. 

Reggio Emilia institutet stödjer kontinuerligt UNICEF och Röda korset ekonomiskt. Just nu har vi valt att rikta vårt bidrag till barn och familjer i Ukraina.

Varje barn och familjs berättelse är olika för varje barn och varje barn 
skiljer sig från de andra– men de förenas alla av behovet att förneka krig...
...
Att fostra för fred är något som sker i vardagen och är kanske en av de viktigaste 
och svåraste sakerna vi behöver göra i förskolan
.”  
 Carla Rinaldi ordförande för Fondazione Reggio Children, Italien 

Här finns en länk till en video från Reggio Children där bland annat ovan citat från Carla Rinaldi återges: https://youtu.be/Uwg6B7A7JzY

 

”Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.” 
                                                                           Tage Danielsson