Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Grattis Vågen till Erasmus+-medel för veckoseminariet

2020-05-27

– Vi har länge velat kompetensutveckla oss i vårt Reggio Emilia-inspirerade arbete eftersom det genom åren kommit ny personal sedan Karin Köjs Viklund startade Vågens förskola 2001. På senare år har vi därför sneglat på Reggio Emilia Institutets veckoseminarium. Och nu får några åka dit tack vare medel från Erasmus+! Veckoseminariet är förstås inte hela vårt projekt men det är en viktig del och kommer bli en inspirationskälla för alla, säger en glad Anne Lindvall, rektor på förskolan Vågen i Luleå.

– Vi trodde faktiskt inte att vi skulle få det eftersom det var första gången vi sökte. Men vi tänkte att vi försöker och kanske kan vi lära oss fylla i ansökan bättre så vi lyckas nästa gång, säger Anne Lindvall. Men så kom det överraskande beskedet att de får Erasmus+ medel för att jobba med sin kompetensutveckling i ett år (vilket de utökat till 16 månader) med start i höst. Först på hemmaplan för att i maj nästa år kunna skicka två av personalen till Reggio Emilia i Italien för att delta i Reggio Emilia Institutets veckoseminarium där, samt få till ett sådant utbyte med kollegor och förskolor i annat EU-land som Erasmus+ vill främja.

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Genom detta program kan bland annat förskolor, skolor, universitet, vuxenutbildningar, kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka medel för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer, förskolor, skolor, mm i andra länder.
För förskolor och skolor handlar Erasmus+ framför allt om att främja utbildningskvaliteten, men också EU:s klimatmål, liksom mobiliteten inom Europa.

När det gäller svenska förskolors möjlighet att söka medel för sådant utbyte och stöd är det Universitet- och högskolerådet som samordnar det. När Anne Lindvall var med på ett informationsmöte som de ordnade i Luleå i januari, insåg hon att här hade Vågen en möjlighet att söka medel för göra något de längtat efter.

– Vi vill verkligen kompetensutveckla oss inom hela Reggio Emilias pedagogiska filosofi, se hur vi kan fläta in de här teorierna i vår praktik. Men i vårt projekt kommer vi framför allt att fokusera på den pedagogiska dokumentationen. Som hur arbetar de i Reggio Emilia med sin dokumentation? Hur får de den synlig, pedagogerna emellan, men också mellan barnen och pedagogerna. Ja hur får den pedagogiska dokumentationen mer levande? Vi kommer också att jobba med vår miljö, utveckla den utifrån Reggio Emilias tankar om den tredje pedagogen.

Förutom veckoseminariet i Reggio Emilia kommer Vågen att kunna köpa in såväl ny litteratur som att få tid och möjlighet att jobba med sina egen kompetensutveckling. I höst kommer de också försöka vara med på Universitet- och högskolerådets uppstarsmöte i Stockholm för alla som beviljats stöd. Dessutom har de redan börjat fundera på möjligheten att söka igen, för en fortsättning, för är det något Anne Lindvall ångrar så är det att de inte ansökte för två år direkt. Då när de började fylla i ansökan såg den nämligen svårare ut än den var och att få stöd direkt vågade de knappast hoppas.

– Men Erasmus+ och högskolerådet har verkligen varit otroligt hjälpsamma hela tiden. Man kan fråga dem om allt. Dessutom har vi fått veta att det inte spelar någon roll om man har fått en ansökan beviljad tidigare utan vi kan söka igen och har då stor chans att kunna skicka en till grupp ur personalen på jobbskuggning och därmed fortsätta utveckla det projekt vi kommer jobba med framöver, säger en glad Anne Lindvall samtidigt som hon uppmanar andra att inte vara rädda att söka och försöka. För även om man inte lyckas direkt får man respons på vad man kan göra bättre till nästa gång.

– Det gäller att ha tydliga mål och vara realistisk, det var nog så vi fick igenom våran ansökan, tror Anne Lindvall, och att de hade en bra grund att utgå ifrån i sitt Reggio Emilia-inspirerade arbete, som de ville utveckla, och att deras projektmål också strävar mot EU:s mål, som Hållbar utveckling.

Text Maria Herngren

Bild Vågens förskola