Visa: Exkl moms | Inkl moms

EXKL | INKL MOMS

Lästips om ”hållbar framtid”

2022-11-25

Reggio Emilia Institutet arbetar allt mer för en ”Hållbar framtid för förskola och skola”, bland annat kommer institutet att starta ett nytt stort projekt om detta. Men hållbarhetstänkandet skall även genomsyra allt vårt arbete. Här vill vi därför tipsa om den litteraturlista, med olika perspektiv på hållbar utveckling, som Reggio Emilia Institutets styrelse och kontor tog fram till sina upptaktsdagar i augusti 2015. En lista som vi nu hoppas kan inspirera fler och kontinuerligt utökas med fler lästips framöver.

Bra litteratur är viktigt för att på bästa sätt kunna förbereda sig. Det var tanken med den litteraturlista som Reggio Emilia Institutets styrelse och kontor tog fram för att kunna läsa på och sedan prata om institutets kommande projekt ”Hållbar framtid för förskola och skola”. Detta projekt måste förstås smalnas av – mot ett mer ekologiskt perspektiv – men vi ville först ha en bredare ingång, med vidare kunskaper för att kunna sätta in allt i ett sammanhang, se hur allt hänger ihop, även för att vi på många andra sätt skall kunna bidra till ett hållbart samhälle. 

Denna litteraturlista är förstås bara en början, som vi vill dela med oss av, och som vi hoppas kommer att kompletteras med nya förslag från såväl Institutets medlemmar som Reggio Emilia-inspirerade och -intresserade pedagoger; en lista som kan bli en inspiration för oss alla i vårt viktiga arbete. Men först några citat från styrelsens och kontorets arbetsdagar kring hållbar framtid för förskola och skola:

Ekologisk hållbarhet – det oss givna, vår jord och det ekologiska system som det är, borde vara utgångspunkten, allt annat är mänskliga konstruktioner och om vi inte förstår att känna empati för jorden kommer våra konstruktioner av system att fortsätta förgöra jorden. Vad behöver jorden? Vår planet? Vad kan ekologiskt tänkande vara? Vad berör? Det som berör blir intressant! Det måste inge hopp!

REGGIO EMILIA INSTITUTETS LITTERATURLISTA 

Björklund, Sanne (2014): Lärande för hållbar utveckling – i förskolan, Studentlitteratur

Caiman, Cecilia (2015): Naturvetenskap i tillblivelse: Barns meningsskapande kring biologisk mångfald och en hållbar framtid, avhandling, Stockholms universitet

Dahlgren, Lars Owe, m fl red (2017-08): Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö, Studentlitteratur

Elfström, Ingela (2013): Uppföljning och utvärdering för förändring: Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, avhandling, Stockholms universitet

Elfström, Ingela, m fl (2014): Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska och lära i förskola och skola, Liber

Elm Fristorp, Annika (2012): Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap, avhandling, Stockholms universitet

Gulliksson, Håkan; Holmgren, Ulf (2015): Hållbar utveckling – livskvalitet, beteende, teknik, Studentlitteratur

Hedefalk, Maria (2014): Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling, avhandling, Uppsala universitet

Helldén, Gustav (2013): Elevers kunskapsutveckling och förståelse av ekologiska processer, Liber

Klaar, Susanne (2013): Naturorienterad utbildning i förskolan: pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner, avhandling, Örebro universitet

Lagerroth, Erland (1994): Världen och vetandet sjunger på nytt: från en mekanisk värld till ett kreativt universum, Bokförlaget Korpen

Lundegård, Iann, m fl red (2004): Utomhusdidaktik, Studentlitteratur Lundegård, Iann (under utgivning): Learning from metaphors. Cultural Studies in Science Education

Pramling Samuelsson, Ingrid, m fl (2008): Naturvetenskap och miljö i förskola och förskoleklass, Lärarförbundets förlag

Roorda, Niko, m fl (2012): Fundamentals of Sustainable Development, Eartscan Ltd

Sjøberg, Svein (2009-10): Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur

Sörlin, Sverker (1991): Naturkontraktet, Carlsson Thorpe, Ann (2018): Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster förlag

Thulin, Susanne (2011): Lärares tal och barns nyfikenhet: kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan, avhandling, Högskolan Kristianstad

Thulin, Susanne (2011): Göra naturvetenskap i förskolan: med fokus på kommunikation, Liber

Ärlemalm Hagsér, Eva (2013): Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan, avhandling, Göteborgs universitet